Godziny pracy PPP w okresie wakacyjnym

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie będzie czynna:

01.07.2019r.- 23.08.2019r. – 8.00-15.00

26.08.2019r.- 30.08.2019r.- 8.00-16.00