Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie przyjmuje skargi i wnioski we wtorki w godzinach 10:00-12:00. W celu uniknięcia konieczności długiego oczekiwania na spotkanie prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się.


 

„Terapia sygmatyzmu międzyzębowego”

W czwartek, 4 października 2018r. odbyło się szkolenie dla logopedów „Terapia sygmatyzmu miedzyzębowego”. Prowadząca – neurologopeda Anna Balewska przedstawiła całościowe podejście do sygmatyzmu miedzyzębowego. Był czas na teorię i przede wszystkim dużo praktycznych zabaw i ćwiczeń dla dzieci.

Sieć współpracy dla nauczycieli pracujących z dziećmi z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu

W dniu 08.10.2018 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie odbyło się pierwsze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Z zaproszenia skorzystało 28 nauczycieli, pedagogów i terapeutów z 12 placówek oświatowych Powiatu Chełmińskiego. Podczas spotkania dokonano analizy potrzeb w zakresie wsparcia, wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Kolejne spotkanie sieci odbędzie się 10.12.2018r. o godz. 16.00 w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chełmnie, ul. Dominikańska 35. Osoby, które nie były na pierwszym spotkaniu, a chciałyby dołączyć, proszone są o kontakt z koordynatorem sieci – Moniką Niewiarowską-Zych (tel. 566860052, m.niewiarowska@ppp-chelmno.pl).

Spotkanie Sieci współpracy dla nauczycieli pracujących z dziećmi z autyzmem

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie zaprasza na spotkanie organizacyjne w ramach Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu.

termin: 08.10.2018r. (poniedziałek); godz. 16.00

Potwierdzenia udziału w spotkanie proszę kierować telefoniczne pod numer (56) 686-00-52.

Spotkanie Sieci Pedagogów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie zaprasza pedagogów szkolnych na spotkanie w ramach prowadzonej Sieci Pedagogów.

1. Spotkanie Sieci odbędzie się dla pedagogów z placówek z Gminy Chełmno, Miasta Chełmno

termin: 01.10.2018r. (poniedziałek); godz. 12.00-14.00.

2. Spotkanie Sieci odbędzie się dla pedagogów z placówek z Gminy Stolno, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo

termin: 08.10.2018r. (poniedziałek); godz. 12.00-14.00.

 

Szkolenie dla logopedów

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie zaprasza logopedów na szkolenie prowadzone przez  neurologopedę, Annę Balewską:

„Terapia sygmatyzmu międzyzębowego”. Całościowy, kompleksowy program terapii sygmatyzmu międzyzębowego.

termin: 04.10.2018r. (czwartek); godz. 13.00-18.00

Informacje nt szkolenia:

szkolenie sygmatyzm miedzyzębowy