Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie przyjmuje skargi i wnioski we wtorki w godzinach 10:00-12:00. W celu uniknięcia konieczności długiego oczekiwania na spotkanie prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się.


 

12.11.2018r.

W związku z ustanowieniem przez Sejm RP Święta Narodowego z okazji 100. Rocznicy odzyskania Niepodległości informujemy, iż dzień 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym od pracy.

„Terapia sygmatyzmu międzyzębowego”

W czwartek, 4 października 2018r. odbyło się szkolenie dla logopedów „Terapia sygmatyzmu miedzyzębowego”. Prowadząca – neurologopeda Anna Balewska przedstawiła całościowe podejście do sygmatyzmu miedzyzębowego. Był czas na teorię i przede wszystkim dużo praktycznych zabaw i ćwiczeń dla dzieci.

Sieć współpracy dla nauczycieli pracujących z dziećmi z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu

W dniu 08.10.2018 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie odbyło się pierwsze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Z zaproszenia skorzystało 28 nauczycieli, pedagogów i terapeutów z 12 placówek oświatowych Powiatu Chełmińskiego. Podczas spotkania dokonano analizy potrzeb w zakresie wsparcia, wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Kolejne spotkanie sieci odbędzie się 10.12.2018r. o godz. 16.00 w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chełmnie, ul. Dominikańska 35. Osoby, które nie były na pierwszym spotkaniu, a chciałyby dołączyć, proszone są o kontakt z koordynatorem sieci – Moniką Niewiarowską-Zych (tel. 566860052, m.niewiarowska@ppp-chelmno.pl).

Spotkanie Sieci współpracy dla nauczycieli pracujących z dziećmi z autyzmem

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie zaprasza na spotkanie organizacyjne w ramach Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu.

termin: 08.10.2018r. (poniedziałek); godz. 16.00

Potwierdzenia udziału w spotkanie proszę kierować telefoniczne pod numer (56) 686-00-52.