SARS COV-2- procedura

Poradnia jest w dalszym ciągu w ograniczonym zakresie dostępna dla osób z zewnątrz. Na terenie poradni mogą znajdować się tylko osoby umówione na wizytę. Przyjście tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym, w uzasadnionych przypadkach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Komplet dokumentów można dostarczyć do nas na dwa sposoby:

1.Przesłać pocztą na adres Poradni: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno.

2.Przynieść do Poradni po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu pod numerem tel: (56) 686 00 52.

Dodatkowa dokumentacja dostarczona do poradni musi być już skserowana, nie ma możliwości wykonania kopii na miejscu przez pracownika poradni.

Przed wizytą na terenie poradni zaleca się zapoznanie
z niniejszą procedurą:

Procedura przyjmowania dzieci i młodzieży w czasie trwania epidemii – 31 sierpień 2020r.

Zmiana godzin pracy PPP

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna będzie czynna:

29.06.2020r.- 17.07.2020r.                                     7.30 – 14.00

20.07.2020r.-31.07.2020r.                                      7.30- 16.00

03.08.2020r.- 21.08.2020r.                                    7.30 – 14.00

24.08.2020r.- 01.09.2020r.                                     7.30- 16.00

Wznowienie działalności diagnostycznej

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej informuje, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie wznawia działalność diagnostyczną od 4 maja 2020r. w zakresie wydania dokumentów niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży, tzn. stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości i dalszych losów dzieci i młodzieży.
Ze względu na obowiązujący stan epidemii w pierwszej kolejności zaproponujemy wizyty diagnostyczne w sprawach pilnych.

                                                Dorota Jakubowska- dyrektor PPP w Chełmnie

 

Poradnia jest w dalszym ciągu w ograniczonym zakresie dostępna dla osób z zewnątrz. Na terenie poradni mogą znajdować się tylko osoby umówione na wizytę. Przyjście tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym, w uzasadnionych przypadkach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Komplet dokumentów można dostarczyć do nas na dwa sposoby:
1.Przesłać pocztą na adres Poradni: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno.
2.Przynieść do Poradni po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu pod numerem tel: (56) 686 00 52.
Dodatkowa dokumentacja dostarczona do poradni musi być już skserowana, nie ma możliwości wykonania kopii na miejscu przez pracownika poradni.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników prosimy o szczegółowe zapoznanie z procedurami załączonymi poniżej.

KORONAWIRUS

Z uwagi na stan epidemii w Polsce w dniach 14.03.2020r.- 24.04.2020r. kontakt z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie (również w ramach interwencji kryzysowej) będzie odbywać się wyłącznie drogą mailową, bądź telefonicznie pod nr telefonu (56) 686-00-52, 514-478-444.

Adresy e-mail pracowników pedagogicznych:

PSYCHOLODZY:

Magdalena Frost- m.frost@ppp-chelmno.pl

Marlena Kruzel- m.kruzel@ppp-chelmno.pl

Monika Niewiarowska-Zych – m.niewiarowska@ppp-chelmno.pl

PEDAGODZY:

Lucyna Graczyk- Putz- l.graczyk@ppp-chelmno.pl

Monika Nogalska- m.nogalska@ppp-chelmno.pl

Katarzyna Poniatowska- k.poniatowska@ppp-chelmno.pl

LOGOPEDZI:

Anna Gotthard- a.gotthard@ppp-chelmno.pl

Marzena Zaborowska-Kocioł-  m.zaborowska@ppp-chelmno.pl

Wszystkie zajęcia prowadzone bezpośrednio z klientami (dziećmi, rodzicami i nauczycielami) pozostają zawieszone.

Praca PPP 17.03.2020r.- 25.03.2020r.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie w dniach od 17.03.2020r. do 25.03.2020r. będzie czynna w godzinach od 7.30 do 15.00. Pracownicy poradni będą pełnić dyżury. W trosce o bezpieczeństwo pracowników poradni oraz klientów poradni prosimy przed przybyciem do poradni o kontakt telefoniczny pod numerem 56-686-00-52, 514-478-444. Przypominamy, że pytania można zadawać w formie elektronicznej poradnia@ppp-chelmno.pl