KORONAWIRUS

Z uwagi na stan epidemii w Polsce w dniach 26.03.2020r.- 10.04.2020r. kontakt z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie (również w ramach interwencji kryzysowej) będzie odbywać się wyłącznie drogą mailową, bądź telefonicznie pod nr telefonu (56) 686-00-52, 514-478-444.

Adresy e-mail pracowników pedagogicznych:

PSYCHOLODZY:

Magdalena Frost- m.frost@ppp-chelmno.pl

Marlena Kruzel- m.kruzel@ppp-chelmno.pl

Monika Niewiarowska-Zych – m.niewiarowska@ppp-chelmno.pl

PEDAGODZY:

Lucyna Graczyk- Putz- l.graczyk@ppp-chelmno.pl

Monika Nogalska- m.nogalska@ppp-chelmno.pl

Katarzyna Poniatowska- k.poniatowska@ppp-chelmno.pl

LOGOPEDZI:

Anna Gotthard- a.gotthard@ppp-chelmno.pl

Marzena Zaborowska-Kocioł-  m.zaborowska@ppp-chelmno.pl

Wszystkie zajęcia prowadzone bezpośrednio z klientami (dziećmi, rodzicami i nauczycielami) pozostają zawieszone.

Praca PPP 17.03.2020r.- 25.03.2020r.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie w dniach od 17.03.2020r. do 25.03.2020r. będzie czynna w godzinach od 7.30 do 15.00. Pracownicy poradni będą pełnić dyżury. W trosce o bezpieczeństwo pracowników poradni oraz klientów poradni prosimy przed przybyciem do poradni o kontakt telefoniczny pod numerem 56-686-00-52, 514-478-444. Przypominamy, że pytania można zadawać w formie elektronicznej poradnia@ppp-chelmno.pl

UWAGA

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie zawiesza działalność dydaktyczną, terapeutyczną i diagnostyczną od dnia 16.03.2020r.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy poradni będą pełnić dyżury. W nagłych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 56 686 00 52  lub mailowo poradnia@ppp-chelmno.pl

Prosimy aby osobisty kontakt z poradnią ograniczyć do niezbędnego minimum.

KOMUNIKAT

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone (decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa). Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie pracuje bez zmian, zgodnie z planem pracy.

Jednocześnie apelujemy, żeby w sytuacji gdy rodzic lub dziecko jest przeziębione, ma gorączkę lub ogólne złe samopoczucie powiadomić o tym telefonicznie pracownika poradni i poinformować o potrzebie zmiany terminu.

Przekaż 1 % dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie

Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS: 0000270261

oraz cel szczegółowy:

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W CHEŁMNIE 9531

wizytówka PPP