Druki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy:

formularz zgłoszeniowy- 2019

 

Druki dot. wniosku o wydanie opinii, o wydanie orzeczenia, o wydanie wyników badań – rodzic wypełnia w poradni po spotkaniu z zespołem diagnostycznym (druki dostępne w sekretariacie).
Prosimy o dostarczanie zaświadczeń lekarskich przygotowanych na wskazanych wzorach, ponieważ zawierają przygotowane miejsce na wszystkie wymagane informacje. W sytuacji złożenia zaświadczenia lekarskiego przygotowanego na innym druku, może zaistnieć potrzeba uzupełnienia informacji.

Wzory zaświadczeń lekarskich:

Wzory informacji o uczniu:

 

Opinia dyrektora szkoły na potrzeby Zespołu Orzekającego § 7, pkt. 2-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych: