Informacja o uczniu – I etap edukacyjny – trudności w nauce – 2020r.