Informacja o uczniu – II i III etap edukacyjny – trudności w czytaniu i pisaniu – 2020r.