Informacja o uczniu ponadgimnazjalnej-ponadpodsatwowej – trudności w nauce