Informacja o uczniu w sprawie objęcia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia – 2020r.