KORONAWIRUS

Z uwagi na stan epidemii w Polsce w dniach 14.03.2020r.- 24.04.2020r. kontakt z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie (również w ramach interwencji kryzysowej) będzie odbywać się wyłącznie drogą mailową, bądź telefonicznie pod nr telefonu (56) 686-00-52, 514-478-444.

Adresy e-mail pracowników pedagogicznych:

PSYCHOLODZY:

Magdalena Frost- m.frost@ppp-chelmno.pl

Marlena Kruzel- m.kruzel@ppp-chelmno.pl

Monika Niewiarowska-Zych – m.niewiarowska@ppp-chelmno.pl

PEDAGODZY:

Lucyna Graczyk- Putz- l.graczyk@ppp-chelmno.pl

Monika Nogalska- m.nogalska@ppp-chelmno.pl

Katarzyna Poniatowska- k.poniatowska@ppp-chelmno.pl

LOGOPEDZI:

Anna Gotthard- a.gotthard@ppp-chelmno.pl

Marzena Zaborowska-Kocioł-  m.zaborowska@ppp-chelmno.pl

Wszystkie zajęcia prowadzone bezpośrednio z klientami (dziećmi, rodzicami i nauczycielami) pozostają zawieszone.