Oferta 2018/2019

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie zaprasza na warsztaty dla rodziców oraz uczniów. Po zebraniu grupy warsztatowej zajęcia będą odbywały się na terenie poradni  w godzinach popołudniowych.

Zapisy na warsztaty proszę kierować poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który należy dostarczyć do sekretariatu poradni. Formularz znajduje się w zakładce Druki do pobrania  lub w sekretariacie poradni.

Wszelkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (56) 686-00-52.

Poniżej propozycja warsztatów na terenie poradni.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna organizuje zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży na terenie szkoły/placówki. Zajęcia warsztatowe zostaną zorganizowane po pisemnym zgłoszeniu dyrektora szkoły/placówki ze wskazaniem tematu zajęć oraz liczby uczniów. Zajęcia warsztatowe odbywać się będą według kolejności zgłoszeń, zgodnie z planem pracy poradni, w ramach możliwości organizacyjnych pracowników poradni.

Poniżej propozycja warsztatów dla dzieci i młodzieży.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna organizuje zajęcia warsztatowe, szkolenia dla nauczycieli. Zajęcia zostaną zorganizowane po pisemnym zgłoszeniu dyrektora szkoły/placówki ze wskazaniem tematu zajęć warsztatowych lub szkolenia oraz liczby nauczycieli. Zajęcia mogą obywać się na terenie szkoły/placówki przy odpowiedniej liczbie uczestników, w innym przypadku zajęcia będą zorganizowane na terenie poradni. Warsztaty oraz szkolenia dla nauczycieli odbywać się będą według kolejności zgłoszeń, zgodnie z planem pracy poradni, w ramach możliwości organizacyjnych pracowników poradni.

Poniżej propozycja warsztatów/szkoleń dla nauczycieli.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna świadczy również usługi w zakresie przesiewowego badania mowy, badania słuchu – terminy do uzgodnienia, poz pisemnym zgłoszeniu dyrektora szkoły/placówki.

W celu realizacji ww oferty szkoła/placówka kieruje do dyrektora poradni pisemny wniosek ze wskazaniem tematu oferty/szkolenia/warsztatu, proponowanego terminu oraz liczy osób, które będą uczestniczyły w spotkaniu.