Warsztaty dla rodziców/opiekunów, uczniów

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie zaprasza na warsztaty dla rodziców/opiekunów oraz uczniów. Zapisy pod numerem (56) 686-00-52.

1.  Szkoła dla rodziców „Jak z miłością i szacunkiem wyznaczyć dziecku granice”.

Grupa docelowa: rodzice dzieci w wieku szkolnym. Miejsce prowadzenia zajęć: PPP Chełmno, placówka na terenie powiatu chełmińskiego. Cel: Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy – rodzice: będą bardziej świadomi swoich uczuć, myśli, przekonań, potrzeb; będą lepiej rozpoznawać motywy swoich działań; zdobędą umiejętność rozpoznawania własnych emocji i ich kontroli; poszerzą swoje umiejętności wychowawcze, które pomogą im w wychowywaniu dzieci; poznają i będą mieli możliwość ćwiczenia nowych, bardziej sprzyjających dziecku wzorców zachowań. Czas trwania: 12 godzin, podzielonych na sześć dwugodzinnych sesji.

2.  Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne dla uczniów klas gimnazjalnych na terenie poradni (po zgromadzeniu od 10-14 uczestników). Czas trwania: 2x 45 min./2 razy w miesiącu.

3.   Zajęcia rozwijające twórcze myślenie dla uczniów klas gimnazjalnych, szkół podstawowych (po zgromadzeniu grupy min. 6 osobowej). Czas trwania: 45 minut- 1-2 razy w miesiącu.

4. Trening Pewności Siebie – program wsparcia dla dzieci, które doświadczyły przemocy rówieśniczej lub potencjalnie mogą zostać jej ofiarami. Skierowany do dzieci, którym kiedyś dokuczano, dzieci lękowych, mało asertywnych, dzieci, które doświadczają przemocy słownej, fizycznej lub są izolowane ze strony rówieśników Są to zajęcia, które uczą pewności siebie w kontaktach rówieśniczych, dają poczucie siły i wiarę we własne możliwości, pomagają bronić się przed agresją ze strony rówieśników. Czas trwania 10 – 12 godzin (5-6 spotkań po dwie godziny).

5.  Warsztaty z komunikacji i asertywności dla dzieci i/lub młodzieży Cel: tworzenie uczestnikom warunków do poznawania siebie i innych oraz rozwijanie umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu z innymi, asertywnej obrony swoich praw. Czas trwania: 16 godzin (2 godziny lekcyjne w tygodniu).

6.  „Być babcią, być dziadkiem” – warsztaty. Cel:  rozpoznanie sytuacji osoby, która jest w roli dziadka/babci, przedstawienie perspektywy dziecka w spostrzeganiu dorosłej osoby, wyartykułowanie wyobrażeń na temat potrzeb wnucząt. Czas trwania: 2 godz.

7.  Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły? – warsztaty dla rodziców, inspirowane programem A. Faber i E. Mazlish. Cel: tworzenie rodzicom warunków do: zastanawiania się nad potrzebami dzieci i możliwościami ich zaspokajania, zastanawiania się nad własnymi metodami wychowawczymi (nagrodami, karami), rozwijania umiejętności posługiwania się językiem akceptacji, rozwijania umiejętności unikania blokad komunikacyjnych. Czas trwania: 10 spotkań po 3 godziny.

8.  „Gadki o gatkach”- warsztaty, cel: przekazanie rodzicom informacji o tym, w jaki sposób mogą rozmawiać z dziećmi o ich cielesności oraz bezpieczeństwie, czas trwania: 2 godziny.

9.  Warsztaty rozwijania umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku szkolnym. Cel: tworzenie rodzicom warunków do: zastanawiania się nad zadaniami rozwojowymi typowymi dla danego wieku szkolnego i możliwościami wspierania dzieci w realizacji tych zadań, własnymi wymaganiami wobec dziecka, stosowanymi metodami wychowawczymi (nagrodami, karami), rozwijania umiejętności wychowawczych tj. aktywne słuchanie, porozumiewanie się za pomocą „języka ja”, rozwijania umiejętności unikania blokad komunikacyjnych. Czas trwania: 16 godzin realizowanych w ciągu dwóch dni.

10. Warsztat rozwijania umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci. Cel: tworzenie rodzicom warunków do: zastanawiania się nad przyczynami trudnych zachowań, rozwijania umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami za pomocą technik humanistycznych, poznawczych i behawioralnych. Czas trwania: 16 godzin realizowanych w ciągu dwóch dni.