Poniżej przedstawiamy link do strony ODN w sprawie asystenta kulturowego – propozycja bezpłatnego wsparcia dla placówek oświatowych.