Chronimy dzieci

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie informuje, że przystąpiła do programu ,,Chronimy Dzieci” rekomendowanego przez Fundacje Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie. Po spełnieniu kryteriów poradnia otrzymała certyfikat placówki chroniącej dzieci przed krzywdzeniem.

Więcej informacji na stronie www.fdds.pl