Drogi Rodzicu,


Być może Twoje dziecko ma rok, dwa lub trzy lata i pewnie świetnie się rozwija fizycznie. Wydawać się może, że wszystko przebiega prawidłowo, ale zauważasz jednak pewne niepokojące, drobne, czasami bardzo subtelne sygnały, które dotyczą różnych sfer rozwoju. Wielu z nas symptomy te tłumaczy specyfiką rozwoju dziecka i Jego indywidualnością, ale nie powinieneś ich ignorować. To może być dla Ciebie znak, że Ty i Twoje dziecko potrzebujecie profesjonalnej pomocy. Pierwsze oznaki autyzmu są bardzo często trudne do zauważenia. Zazwyczaj obawy rodziców nasilają się dopiero wówczas, gdy drobnych spostrzeżeń jest coraz więcej, ale żadne samo w sobie nie wydaje się istotne, na przykład dziecko nie patrzy na przedmioty, które mu wskazujesz, nie odwraca się, kiedy je wołasz, nie reaguje na próby przekomarzania się z nim. Czasem odnosisz wrażenie, że Twój maluszek bardziej przygląda się przedmiotom niż Tobie. Nie przynosi Ci zabawek, żeby dzielić szczęście z ich posiadania. Nie zauważasz radosnego wyczekiwania na kontakt z Tobą. Niekiedy obserwujesz, że Twoje dziecko nie zawsze rozumie wypowiadane przez Ciebie słowa. Czasami ogarnia Cię niepokój, że zachowuje się inaczej niż dzieci w Jego wieku, które możesz obserwować u przyjaciół, na placach zabaw czy w filmach. Poniższe informacje pozwolą Ci rozwiać niektóre lęki lub rozpoznać najwcześniejsze niepokojące symptomy, mogące rzeczywiście wskazywać, że rozwój Twojego dziecka przebiega nieprawidłowo. Ustalono bowiem pewne kryteria, tak zwane kroki lub kamienie milowe, które każde dziecko, z pewnym, ale niewielkim odstępstwem czasowym, powinno osiągać w danym okresie swojego życia. Opisane dalej (w formie tabel) kamienie milowe to najważniejsze umiejętności, których opanowanie warunkuje prawidłowy rozwój dziecka. Te pojawiające się najwcześniej to między innymi pierwszy uśmiech do mamy lub taty, machanie rączkami wyrażające radość, wkładanie przedmiotów do buzi, patrzenie w kierunku niespodziewanych odgłosów. To, w jaki sposób maluch się bawi, uczy, mówi i angażuje w codzienne zajęcia, wskazuje, na jakim jest etapie rozwoju. Kamienie milowe to typowe zachowania dzieci w konkretnym okresie ich życia. Obserwując je, możesz być spokojny, że rozwój Twojej pociechy przebiega prawidłowo. Jeśli jednak pewnych umiejętności Twoje dziecko nie przejawia, powinieneś zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu z prośbą o skierowanie malucha na specjalistyczne badania. Możesz także zgłosić się na konsultację do psychologa w tutejszej poradni, który przeprowadzi z Tobą wywiad i na jego podstawie ustali wspólnie z Tobą, czy jest potrzeba pogłębionej diagnozy Twojego maluszka.

WiekRozwój społeczny
i emocjonalny
Mowa
i komunikacja
Umiejętności poznawcze
(uczenie się, myślenie,
umiejętność rozwiązywania
problemów)
Rozwój ruchowy
6
miesiąc
życia
• rozpoznaje znajome
twarze i zaczyna
rozróżniać „swoich” od
„obcych”
• lubi bawić się z
innymi, zwłaszcza z
rodzicami
• reaguje na emocje
innych i często wydaje
się szczęśliwe
• lubi patrzeć na siebie
w lustrze
• słysząc ludzką
mowę, odpowiada
swoim głosem
•dołącza
samogłoski do
spółgłosek
podczas
gaworzenia
(„ach”, „ech”,
„och”)
• lubi gaworzyć na
zmianę
z rodzicami
• reaguje na
własne imię
• potrafi
dźwiękami
wyrażać radość
i niezadowolenie
• zaczyna
wymawiać
spółgłoski („m”,
„b”)
• spogląda na przedmioty
znajdujące się
w pobliżu
• wkłada
przedmioty do
ust
• interesuje się
różnymi
przedmiotami;
próbuje sięgnąć
przedmioty
będące poza
jego zasięgiem
• zaczyna
przekładać
przedmioty
z jednej ręki do
drugiej
• przewraca się
z pleców na
brzuch
i z brzucha na
plecy
• zaczyna
samodzielnie
siedzieć
• w pozycji
stojącej opiera
ciężar ciała na
nogach i próbuje
odbić się nimi
od podłogi
• buja się do
przodu i do tyłu;
czasami czołga
się do tyłu,
zanim zacznie to
robić do przodu

Koniecznie zgłoś się do specjalisty, jeśli Twoje dziecko w wieku 6 miesięcy:
• nie sięga po przedmioty, które są w jego pobliżu;• nie okazuje uczuć swoim opiekunom;
• nie reaguje na dźwięki wokół niego;
• ma trudności z włożeniem przedmiotów do ust;
• nie potrafi połączyć samogłosek ze spółgłoskami, np. nie mówi „ach”, „ech”, „och”;
• nie potrafi przewracać się z brzucha na plecy i z pleców na brzuch;
• nie śmieje się czy też nie wydaje piszczących dźwięków przypominających śmiech;
• wydaje się bardzo sztywne, ma napięte mięśnie;
• wydaje się zbyt wiotkie, trochę jak „szmaciana lalka”.

Wiek Rozwój społeczny
i emocjonalny
Mowa
i komunikacja
Umiejętności poznawcze
(uczenie się, myślenie,
umiejętność rozwiązywania
problemów)
Rozwój ruchowy
12
miesiąc
życia
• może być nieśmiałe
lub niespokojne
w obecności obcych
• zaczyna płakać, gdy
mama lub tata
wychodzą z domu
• ma swoje ulubione
zabawki i osoby
• w niektórych
sytuacjach okazuje
strach
• potrafi przynieść
książkę, gdy chce
usłyszeć swoją
ulubioną opowieść
• powtarza dźwięki
lub naśladuje
zachowania, żeby
przyciągnąć czyjąś
uwagę
• pomaga w trakcie
ubierania, podsuwając
swoje rączki lub nogi
• bawi się w zabawy
typu „a kuku” lub
„Sroczka kaszkę
ważyła…”
• reaguje na proste
polecenia
• wykonuje proste
gesty, np. kręci
głową na „nie” lub
macha rączką na
pożegnanie (robi
„pa pa”)
• wypowiada różne
dźwięki ze
zróżnicowaną
intonacją
przypominającą
mowę
• mówi „mama” lub
„tata”, wydaje
okrzyk
przypominający zachwyt „och”
• stara się
naśladować słowa,
które słyszy
• bada
przedmioty na
różne sposoby:
potrząsa, rzuca,
uderza nimi
• łatwo
odszukuje
ukryte
przedmioty
• naśladuje gesty
• wykonuje
proste polecenia
typu „podnieś
zabawkę”
• potrafi
wkładać
przedmioty do
pojemnika
i wyciągać je
z niego
• uderza dwoma
przedmiotami
jednocześnie
• w adekwatny
sposób używa
niektórych
przedmiotów,
przykładowo:
pije z kubeczka,
czesze włosy
• próbuje
przemieszczać
się bez pomocy
• używa palca
wskazującego
• patrzy na
właściwe
obrazki lub
przedmioty, gdy
zostaną nazwane
• siada bez pomocy
• potrafi samodzielnie stać,
bez przytrzymywania
• potrafi
wykonać kilka
samodzielnych
kroków
• samodzielnie
spaceruje, przytrzymując się
mebli

Koniecznie zgłoś się do specjalisty, jeśli Twoje dziecko w wieku 12 miesięcy:
• nie czołga się;
• nie potrafi stać bez wsparcia;
• nie poszukuje rzeczy, które zostały schowane;
• nie wypowiada pojedynczych słów, takich jak „mama” lub „tata”;
• nie wykonuje gestów, takich jak kręcenie lub potrząsanie głową
;• nie wskazuje na przedmioty;
• traci umiejętności, które wcześniej wykazywało.

WiekRozwój społeczny
i emocjonalny
Mowa
i komunikacja
Umiejętności poznawcze
(uczenie się, myślenie,
umiejętność rozwiązywania
problemów)
Rozwój ruchowy
18
miesiąc
życia
• lubi przedmioty i
zabawki służące do
zabawy z innymi
• potrafi okazywać
złość
• boi się obcych
• okazuje
przywiązanie do
znanych mu osób
• potrafi udawać, że
na przykład karmi
lalkę
• w nowych
sytuacjach przytula się
do opiekuna
• wskazuje na to, co je
zainteresowało
• samodzielnie odkrywa
świat, ale
trzyma się blisko
opiekunów
• wypowiada kilka
pojedynczych słów
• mówi „nie”
i jednocześnie kręci
głową
• wskazuje to, co
chce dostać
• wie, do czego
służą zwykłe
przedmioty,
takie jak
szczoteczka,
łyżeczka, telefon
• wskazuje na
różne
przedmioty,
żeby
przyciągnąć
uwagę innych
osób
• umie pokazać
przynajmniej
jedną część ciała
• zaczyna po
swojemu
rysować, robi bazgroły
• interesuje się
pluszowymi
zabawkami
i lalkami, potrafi
je karmić na
niby
• wykonuje
proste,
jednoetapowe
polecenia
słowne bez
żadnych
dodatkowych
gestów, np.
usiądzie, gdy
usłyszy „usiądź”
• samodzielnie
chodzi
• wchodzi po
schodach
• ciągnie
zabawki na
kółkach pod-czas
spacerów
• pomaga przy
rozbieraniu
siebie
• pije z kubka
• posługuje się
łyżeczką w
trakcie jedzenia

Koniecznie zgłoś się do specjalisty, jeśli Twoje dziecko w wieku 18 miesięcy:
• nie pokazuje innym przedmiotów;
• nie potrafi samodzielnie chodzić;
• nie wie, do czego służą podstawowe przedmioty;
• nie naśladuje innych;
• nie mówi przynajmniej 6 pojedynczych słów;
• nie próbuje powtarzać nowych słów;
• nie reaguje, gdy jego opiekun wychodzi lub wraca;
• traci umiejętności, które wcześniej wykazywało.

WiekRozwój społeczny
i emocjonalny
Mowa
i komunikacja
Umiejętności poznawcze
(uczenie się, myślenie,
umiejętność rozwiązywania
problemów)
Rozwój ruchowy
2 rok życia• naśladuje innych,
w szczególności
dorosłych i starsze
dzieci
• wydaje się
podekscytowane, gdy
przebywa wśród
innych dzieci
• pokazuje coraz
większą niezależność
• prezentuje upór, robi
coś, czego nie
powinno robić, czego
mu się zakazuje
• bawi się głównie
obok innych dzieci,
ale zaczyna dołączać
się do niektórych gier,
np. zabawy w berka
• wskazuje
przedmioty, gdy
zostaną nazwane
• zna imiona
znanych mu osób
oraz niektórych
części ciała
• buduje proste
zdania złożone z 2–
4 wyrazów
• wykonuje proste
polecenia słowne
• powtarza słowa
usłyszane w trakcie
rozmowy
• pokazuje obrazki
w książce
• odnajduje
rzeczy
schowane nawet
pod dwoma lub
trzema
przykryciami
• zaczyna
sortować
według
kształtów
i kolorów
• uzupełnia
zdania
i rymowanki ze
znanych sobie
książek
• bawi się
w proste zabawy
polegające na
udawaniu
• buduje wieżę
z 4 lub więcej
klocków
• może używać
częściej jednej
ręki niż drugiej
• wykonuje
dwuetapowe
polecenia, np.
„weź swoje buty
i schowaj je do
szafy”
• nazywa proste
obrazki
w książce, takie
jak: pies, kot,
kura
• potrafi stać na
palcach stóp
• kopie piłkę
• biega
• wspina się na
meble i schodzi
z nich bez
pomocy
• wchodzi i
schodzi ze
schodów
trzymane za rękę
• rzuca piłkę do
innej osoby
• rysuje lub
kopiuje proste
linie i okręgi

Koniecznie zgłoś się do specjalisty, jeśli Twoje dziecko w wieku 2 lat:
• nie używa 2-wyrazowych wypowiedzi, np. „pić mleko”;
• nie wie, co zrobić z takimi przedmiotami codziennego użytku, jak łyżeczka, szczoteczka
do zębów, telefon, widelec;
• nie naśladuje żadnych gestów ani słów;
• nie wykonuje prostych poleceń;
• chodzi mało pewnie;
• traci umiejętności, które wcześniej wykazywało.

WiekRozwój społeczny
i emocjonalny
Mowa
i komunikacja
Umiejętności poznawcze
(uczenie się, myślenie,
umiejętność rozwiązywania
problemów)
Rozwój ruchowy
3 rok
życia
• naśladuje dorosłych
oraz rówieśników
• okazuje przywiązanie
do najbliższych
i przyjaciół (bez
podszeptywania mu, że
ma to zrobić)
• w zabawie zamienia
się rolami
• okazuje troskę, gdy
płacze jego przyjaciel
• rozumie pojęcia:
„moje”, „jego”, „jej”
• potrafi okazać wiele
różnych emocji
• łatwo rozstaje się
z mamą, tatą
• może się denerwować,
gdy następuje istotna
zmiana w
dotychczasowych
rutynowych działaniach
• rozbiera się i ubiera
samodzielnie
• wykonuje
polecenia 2- lub
3-stopniowe
• potrafi nazwać
najbardziej znane
przedmioty
• rozumie słowa
typu: „na”, „w”,
„pod”, „obok”,
„przed”
• potrafi
powiedzieć, jak
się nazywa, ile ma
lat oraz czy jest
chłopcem, czy
dziewczynką
• zna imiona
swoich kolegów
• używa słów:
„ja”, „mi”, „my”,
„ty” oraz niektóre
słowa wypowiada
w liczbie mnogiej
(samochody, psy,
koty)
• potrafi
rozmawiać,
używając 2–3
zdań
• większość jego
wypowiedzi jest
wystarczająco
zrozumiała dla
osób
nieznajomych
• potrafi bawić
się zabawkami,
w których są
różne dźwignie,
przyciski i inne
ruchome części
• bawi się
w udawanie
z zabawkami,
ale także
z ludźmi
i zwierzętami
• układa 3-, 4-
elementowe
puzzle
• rozumie, co
znaczy „dwa”
• narysuje
(skopiuje) koło
ołówkiem lub
kredką
• przewraca
pojedynczo
kartki
w książce
• buduje wieżę
z więcej niż 6
klocków
• potrafi
odkręcić
i zakręcić
pokrywkę
w słoiku oraz
otworzyć drzwi,
naciskając na
klamkę
• bardzo dobrze
się wspina
• sprawnie biega
• potrafi jeździć
na 3-kołowym
rowerku
• chodzi
samodzielnie po
schodach,
dostawiając
nogę do nogi na
każdym stopniu

Koniecznie zgłoś się do specjalisty, jeśli Twoje dziecko w wieku 3 lat:
• poruszając się, często upada lub ma kłopoty na schodach;
• ślini się lub mówi niezrozumiale;
• nie potrafi bawić się prostymi zabawkami, takimi jak drewniane układanki, puzzle,
piramidki, przedmioty do toczenia;
• nie mówi zdaniami;
• nie rozumie i nie wykonuje prostych poleceń;
• nie naśladuje zabaw polegających na udawaniu, nie udaje (nie bawi się na niby, np. nie
karmi pluszowego kotka łyżeczką);
• nie chce bawić się z innymi dziećmi lub zabawkami;
• nie nawiązuje kontaktu wzrokowego z innymi osobami;
• traci umiejętności, które wcześniej wykazywało.

WiekRozwój społeczny
i emocjonalny
Mowa
i komunikacja
Umiejętności poznawcze
(uczenie się, myślenie,
umiejętność rozwiązywania
problemów)
Rozwój ruchowy
4 rok
życia
• cieszy się, gdy może
robić nowe rzeczy
• udaje, że jest mamą
lub tatą
• jest coraz bardziej
kreatywne w zabawach
w udawanie
• woli raczej bawić się
z innymi dziećmi niż
samo ze sobą
• chętnie współpracuje
z innymi dziećmi
• często nie zdaje sobie
sprawy z tego, co jest
na niby, a co jest
w rzeczywistości
• rozmawia o tym, co
lubi i czym jest
zainteresowane
• zna podstawowe
zasady gramatyki,
przykładowo wie,
kiedy poprawnie
użyć słów „ona”,
„on”
• z pamięci śpiewa
piosenki lub mówi
proste wierszyki,
np. „Sroczka
kaszkę ważyła,
dzieci swoje
karmiła”
• opowiada
historie
• potrafi
powiedzieć, jak
się nazywa,
podając imię
i nazwisko
• nazywa
niektóre kolory
oraz liczby
• wie, jak
przeliczać
• zaczyna
rozumieć
pojęcie czasu
• zapamiętuje
fragmenty
opowieści
• rozumie
pojęcia „taki
sam” oraz
„inny”
• rysuje postać
człowieka z 2–4
częściami ciała
• umie
posługiwać się
nożyczkami
• gra w gry
planszowe lub
karty
• zaczyna
odgadywać lub
mówi, co będzie
dalej w czytanej
mu książce
• skacze oraz
stoi na jednej
nodze
przynajmniej 2
sekundy
• bawiąc się
piłką, łapie ją
i odrzuca przez
większość czasu
• samodzielnie
nalewa, kroi
z czyjąś pomocą
oraz miesza
własne jedzenie

Koniecznie zgłoś się do specjalisty, jeśli Twoje dziecko w wieku 4 lat:
• nie potrafi podskakiwać w miejscu;
• nie potrafi bazgrać;
• nie interesuje się grami interaktywnymi lub zabawami w udawanie
;• ignoruje inne dzieci lub nie reaguje na osoby spoza kręgu rodziny, na obcych ludzi;
• nie ubiera się samodzielnie, nie potrafi korzystać z toalety;
• nie potrafi opowiedzieć swoich ulubionych historii;
• nie wykonuje 3-etapowych poleceń;
• nie rozumie pojęć „taki sam” oraz „inny”;
• nie używa słów „ja” i „ty” prawidłowo;
• mówi niewyraźnie;
• traci umiejętności, które wcześniej wykazywało.

Monika Niewiarowska – Zych- psycholog PPP w Chełmnie

Opracowano na podstawie publikacji „Autyzm. Apteczka pierwszej pomocy.” – Poradnik przygotowany przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku w ramach programu „Zrozumieć Autyzm” – Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom. Zespół autorski: Beata Blok, Zofia Brzeska, Małgorzata Marszałek, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, 2013.