Informacja o dziecku w wieku przedszkolnym – 2020r.