Informacja o ucznia- w sprawie indywidualnego nauczania- 2018r.