Informacja o uczniu – I etap edukacyjny – trudności w czytaniu i pisaniu – 2020r.