Informacja o uczniu – II i III etap edukacyjny – trudności w nauce – 2020r.