Informacja o uczniu w sprawie indywidualnego nauczania – 2020r.