Procedury wydawania opinii, informacji o wynikach diagnozy- 2019r.