Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w systemie e-PUAP

adres skrzynki:

/ppp-chelmno/SkrytkaESP