GODZINY DOSTĘPNOŚCI PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHEŁMNIE w roku szkolnym 2023/2024

(art. 42 ust. 2f-ustawy Karta Nauczyciela)

Aleksandra Kurkiewicz – 10.00-11.00- piątek

Monika Niewiarowska Zych – 10.00-11.00- piątek

Magdalena Frost – 09.00-10.00- piątek

Marlena Kruzel – 17.30-18.30- wtorek

Beata Rogalska – 17.30-18.30 – środa

Marzena Zaborowska – Kocioła – 13.00-14.00 – poniedziałek

Anna Gotthard- 18.00-19.00- poniedziałek

Katarzyna Poniatowska –12.00-13.00 – piątek

Sylwia Sośnicka – 14.15-15.15- piątek (pierwszy, trzeci w miesiącu)

Michał Lewandowski – 09.00-10.00 piątek