GODZINY DOSTĘPNOŚCI PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHEŁMNIE

(art. 42 ust. 2f-ustawy Karta Nauczyciela)

Aleksandra Felsmann – 10.00-11.00- piątek

Monika Niewiarowska Zych – 10.00-11.00- piątek

Magdalena Frost – 17.30-18.30- wtorek

Marlena Kruzel – 17.30-18.30- wtorek

Beata Rogalska – 17.30-18.30 – środa

Marzena Zaborowska – Kocioła – 13.00-14.00 – środa

Anna Gotthard- 18.00-19.00- poniedziałek

Katarzyna Poniatowska –12.30-13.30 – wtorek

Sylwia Sośnicka – 15.30-16.30- poniedziałek (pierwszy, trzeci w miesiącu)

Michał Lewandowski – 13.00-14.00 czwartek (pierwszy, trzeci w miesiącu)