Jak wspierać uczniów podczas nauki zdalnej?

Dla nauczycieli:
Motywowanie uczniów do nauki podczas zdalnego nauczania jest zadaniem trudnym, pracochłonnym, jednak warto te wysiłki ponosić, zarówno ze strony nauczyciela jak i rodzica. Dla nauczycieli ten czas jest niewątpliwie czasem próby i kreatywności w jaki sposób maksymalnie utrzymać uwagę uczniów podczas zajęć online. Przedstawiamy kilka wskazówek zarówno dla nauczycieli jak i rodziców i dzieci, które mogą wesprzeć proces nauki zdalnej. Niezwykle istotne jest budowanie nawyków u uczniów. Można ich poprosić, aby wykonywali regularnie 1 lub 2 proste polecenia. Wykształcenie nawyku wymaga czasu. Zdalne nauczanie sprzyja odkładaniu pracy na później, dlatego trzeba temu przeciwdziałać. Jeśli uda się go wykształcić, to wejdzie on uczniom „w krew”. Możemy im w tym pomóc, ograniczając liczbę poleceń do dwóch prostych zaleceń. Może to być np.: „Wykonaj tego samego dnia zadania, które zostały zadane” lub „Nie spóźniaj się na zajęcia online”. Zajęcia online to również czas spotkania przyjaciół. Może warto poświęcić 5-10 minut lekcji (np. podczas sprawdzania obecności, które trwa zazwyczaj kilka minut) na pozwolenie uczniom na rozmowę, wymianę informacji co u nich słychać itp. Uczniowie nie mają teraz możliwości wspólnych spotkań i brakuje im widoku i wiadomości od kolegów i koleżanek. Dzięki spotkaniu wirtualnemu uczniowie mogą nadal czuć się częścią klasy.
Kształtowanie nowych nawyków wymaga czasu. Jeśli coś nie wychodzi, to można zacząć od początku. Pośpiech nie jest dobrym doradcą. Ważne, aby bazować na sukcesach, a nie porażkach. Jeśli coś powoli idzie lub się nie udaje, daj temu czas. Planując zdalną prace z uczniami warto uwzględnić to, co uczniów interesuje. Możesz o to ich zapytać i w tym trudnym okresie zajmować się tym, co jest dla nich interesujące. Możesz dać im wybór, czego będą się uczyć. Najczęściej danie wyboru automatycznie zwiększa motywację do tego, żeby zgłębić wybrany temat. Lepiej skupić się na tym, co uczniów interesuje, niż na siłę przerabiać program. Warto również informować uczniów, dlaczego się czegoś uczą. Jaki jest cel i jak to im się przyda w życiu. Warto też rozważyć czy na pewno musimy stawiać oceny w postaci cyfry. W zdalnym nauczaniu (a może nie tylko tutaj) groźba złych ocen nie motywuje. Jeśli uczeń wykonuje pracę w terminie doceniajmy to. Nie traktujmy tego jedynie jako wykonanie obowiązku. Jeśli inni zobaczą, że ich koledzy to robią, to zachęcą się do pozytywnej praktyki.
Robienie wymówek jeśli uczeń nie oddał zadania nie spowoduje jego większego zaangażowania. Lepiej koncentrować się na pozytywach. Można też zauważać pozytywna zmianę, czyli np. to, że więcej uczniów oddaje prace na czas. To najczęściej działa mobilizująco. Ilekroć widzisz postęp, zauważ go i doceniaj, bez względu na to, jak jest on mały. Możesz świętować wykonanie pracy na wysokim poziomie przez uczniów, ale możesz również docenić to, że udało się im podzielić z rodzeństwem dostępem do komputera. Świętowanie i doceniania jest bardzo zachęcające. Źródła: materiały Danuta Sterna edunews.pl.


Dla rodzica:
Utrzymujmy jasny, stabilny harmonogram dnia. Pomimo, że uczniowie (fizycznie) nie przychodzą do szkoły, warto utrzymywać harmonogram, który obowiązywał dzieci wcześniej. Dobra organizacja czasu nauki pomaga zmobilizować się do pracy. Ponadto utrzymanie codziennej rutyny wpływa pozytywnie na
poczucie bezpieczeństwa dzieci. Nie rezygnujmy z naszych codziennych regularnych czynności i zwyczajów: nam, dorosłym również pomoże to w zachowaniu porządku i celów w życiu. Pomagajmy dzieciom planować czas: w planie dnia uwzględnijmy czas na naukę (indywidualną pracę ucznia z materiałami wskazanymi przez nauczyciela, zajęcia na platformie e-learningowej, pracę domową, czytanie książek), aktywność fizyczną (np. ćwiczenia sugerowane przez nauczycieli wychowania fizycznego), obowiązki domowe oraz rozrywkę i odpoczynek. Pomóżmy tez zorganizować dziecku warunki do nauki, w marę możliwości zapewniając przestrzeń, w której będzie mogło spokojnie pracować. Zachęcajmy do systematycznej pracy. Trudno jest w jeden wieczór odrobić lekcje z kilku dni, kiedy jednak naukę rozłoży się w czasie, wówczas okazuje się, że opanowanie materiału nie jest tak trudne i czasochłonne, jak się obawialiśmy. Dzieci zachęcane do systematyczności (co wiąże się także z przestrzeganiem harmonogramu dnia) zauważą, że przyswajanie wiedzy stopniowo i małymi partiami jest bardziej efektywne i nie wymaga zbyt dużego wysiłku. Umysł, który regularnie ćwiczy, łatwiej przyswaja informacje i zapamiętuje je. A wprowadzenie dyscypliny w uczeniu się pomaga nam być systematycznym również w innych dziedzinach życia. Wzmacniajmy samodzielność dziecka. Bardzo ważne jest, abyśmy nie wyręczali dzieci w odrabianiu lekcji. W sytuacji, kiedy prosi nas o pomoc, udzielmy wskazówek, wyjaśnijmy wątpliwości, ale nie podawajmy gotowych rozwiązań. Niech odrabianie lekcji zaczyna od najprostszych rzeczy, bo szybki sukces wzmoże motywację do rozwiązywania trudniejszych zadań. Uczmy, że to dziecko jest odpowiedzialne za odrobienie prac domowych i swoją naukę. Samodzielne wykonanie pracy dostarczy dziecku satysfakcji i wzmocni jego wiarę we własne
siły. O poczucie własnej sprawczości dzieci warto powalczyć (chociaż wymaga to często dużo cierpliwości i czasu) – postawa „mogę, jeśli chcę” pomaga w radzeniu sobie z nowymi zadaniami i w pokonywaniu codziennych trudności w przyszłości. Współpracujmy ze szkołą. Zgłaszajmy szkole na bieżąco swoje spostrzeżenia i wnioski, w szczególności dotyczące przebiegu uczenia na odległość, np. trudności (w tym trudności techniczne), zasoby i możliwości sprzętowe dostępne dla dziecka. Czego nie powinniśmy robić:
– nie porównujmy do starszego/młodszego rodzeństwa lub kolegów/koleżanek,
– nie straszmy, nie krytykujmy: piętnowanie czy wyśmiewanie niepowodzeń nie jest żadnym hartowaniem charakteru, szczególnie u wrażliwych dzieci,
– nie stawiajmy wymagań ponad możliwości dziecka,
– nie podważajmy sensu nauki, pracy, kompetencji nauczycieli,
– nie przejmujmy obowiązków dziecka.


Doceniajmy wysiłek włożony w wykonanie zadania, nie tylko efekty!


Źródło: ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji)