Jak zmotywować dziecko do nauki? Poradnik dla rodzica.

 • zabierz dziecko odpowiednio szybciej do przedszkola- najlepiej na ok. 2 miesiące przed rozpoczęciem jego nauki. Dzięki temu dziecko zaadoptuje się do nowego, nieznanego mu wcześniej otoczenia i pozwoli uniknąć trudnych emocji dla dziecka związanych z rozłąką z rodzicem.
 • na tym etapie rozwojowym niezmiernie ważne jest, aby pokazywać dziecku otoczenie, przedmioty. Dlatego warto zabierać dziecko na spacery, pokazywać naturę, aby mogło uczyć się poprzez obserwację otaczającego go świata.
 • w klasie „0” najlepszą formą nauki dla dziecka jest zabawa. Dzieci lepiej i efektywniej przyswajają wiedzę, jeśli nauka kojarzy im się z czymś miłym i przyjemnym. Dlatego na tym etapie edukacyjnych zabawa jest najefektywniejszą formą nauki. Propozycja zabawy.
 • matematyka: za pośrednictwem zabawek można nauczyć dziecko liczyć, np. „Powiedz mi ile klocków tu leży?”, „ile masz lalek?”, w późniejszym etapie można nieco rozwinąć zabawę: „Ile tu leży klocków? A teraz? (po zabraniu/ dołożeniu kilku klocków).
 • klasa I-III- jest to jeden z najważniejszych etapów edukacyjnych i rozwojowych dziecka. Tu dziecko uczy się budowania poczucia własnej wartości i własnej skuteczności. Jest to jednak także okres w życiu dziecka, gdy chęć do nauki jest mocno ograniczona.
 • klasa I jest okresem , w którym dziecko najchętniej się uczy, jest ciekawe świata. Klasa II i III to czas, w którym dziecko dość sceptycznie podchodzi do tematu nauki. Obecność rodzica jest niezwykle ważna na tym etapie. Jak można dziecku na tym etapie pomóc? zapewniając mu odpowiednie warunki, zwracając uwagę na to, by pomieszczenie w którym uczy się dziecko było przestronne, wywietrzone i posiadało potrzebne pomoce naukowe. Warto zadbać także o odpowiednie oświetlenie i w miarę możliwości uczyć się z dzieckiem przy dziennym świetle.
 • zadbaj o sen dziecka- jest on najistotniejszy! Sen jest lekarstwem na wszystko. Zapewnia prawidłowy rozwój dziecka na każdym jego etapie.
 • doceniaj każdy postęp edukacyjny dziecka
 • nie stosuj kar, zastąp je nagrodami za włożoną pracę dziecka w osiągnięcie celu. Liczy się wkład własny dziecka w osiągnięcie celu i jego praca a nie finalny efekt. Docenianie i nagradzanie za pracę dziecka przynosi efektywniejsze korzyści i wpływa na budowanie pewności siebie u dziecka
 •  bądź obecny w życiu dziecka, bierz czynny udział w procesie edukacji dziecka.
 •  wspieraj dziecko w jego pasjach
 • słuchaj dziecka, rozmawiaj z nim. Rozmowa jest niezwykle ważna, by wiedzieć co czuje dziecko.

Bądź rodzicem wspierającym na każdym etapie życia dziecka.

Opracowała:

Aleksandra Felsmann- psycholog w PPP Chełmno.