KOMUNIKAT

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone (decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa). Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie pracuje bez zmian, zgodnie z planem pracy.

Jednocześnie apelujemy, żeby w sytuacji gdy rodzic lub dziecko jest przeziębione, ma gorączkę lub ogólne złe samopoczucie powiadomić o tym telefonicznie pracownika poradni i poinformować o potrzebie zmiany terminu.