Konferencja naukowa

Dojrzałość: kontekst celów, zadań i działań edukacyjno-wychowawczych.

W dniu 22 maja 2017 roku Pani Dorota Jakubowska oraz Monika Niewiarowska- Zych, Lucyna Graczyk- Putz i Magdalena Frost uczestniczyły w organizowanej przez UKW oraz Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Chełmnie konferencji naukowej zatytułowanej: „Dojrzałość: kontekst celów, zadań i działań edukacyjno- wychowawczych. Perspektywa temporalna”. Pełniąca obowiązki Dyrektora Poradni Dorota Jakubowska wystąpiła podczas obrad plenarnych w zaszczytnym gronie profesorów i doktorów naukowych z pięciu ośrodków akademickich w Polsce prezentując dobre praktyki poradni w Chełmnie w zakresie dojrzałości- w tym szczególnie w obszarze dojrzałości szkolnej dzieci. Po dwóch częściach obrad plenarnych odbyły się obrady w sekcjach oraz warsztaty dla studentów prowadzone przez dwie pary- psychologa i pedagoga: Monika Niewiarowska – Zych i Lucyna Graczyk – Putz prowadziły zajęcia o dojrzałości społeczno-emocjonalnej dziecka natomiast Magdalena Frost i Dorota Jakubowska warsztaty o dojrzałości pedagogicznej osób dorosłych- nauczycieli, rodziców, opiekunów w temacie zagrożeń wobec dzieci i młodzieży. W obydwu formach warsztatowych uczestniczyło łącznie ponad 40 studentów, którzy z zaangażowaniem zagłębiali się w tematykę zajęć. Konferencja naukowa wraz z warsztatami trwała od 8:30 do 18:00. Zakończyła się obietnicą i planami ponownej współpracy naszej poradni z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.