Oferta Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Chełmnie na rok szkolny 2022/2023

Skorzystać z oferty Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie mogą placówki, które mają swoją siedzibę na terenie powiatu chełmińskiego. Należy zwrócić się pisemnie do dyrektora Poradni ze wskazaniem formy wsparcia. Zachęcamy do kontaktu z opiekunem placówki w celu wybrania dogodnej formy wsparcia.

Oferta dla dzieci i młodzieży

L.p.TytułForma i czas trwaniaOsoba prowadząca
Przedszkole
1.Przesiewowe badanie słuchubadaniemgr Marzena Zaborowska-Kocioł
2.„Uszy do góry-poznajemy zmysł słuchu”warsztat, 2 godzinymgr Marzena Zaborowska-Kocioł
3.„Moje emocje”warsztat, 2 godziny klasy „0”mgr Monika Niewiarowska-Zych
Uczniowie klas I-III
1.„Budowanie poczucia własnej wartości”pogadanka, dyskusja 2 godzinymgr Aleksandra Felsmann
2.„Uszy do góry-poznajemy zmysł słuchu”warsztat, 2 godzinymgr Marzena Zaborowska-Kocioł
3.„Moje emocje”warsztat, 2 godzinymgr Monika Niewiarowska-Zych
Uczniowie klas IV-VIII
1.„Stres- jak sobie z nim radzić?warsztat, 2 godzinymgr Magdalena Frost
2.„Keep calm and nie hejtuj!”warsztat, 2 godzinymgr Magdalena Frost
3.„Przemoc rówieśnicza- jak rozpoznać i przeciwdziałać?”warsztat, 2 godzinymgr Magdalena Frost
4.„Moje emocje”warsztat, 2 godzinymgr Monika Niewiarowska-Zych
5.„Ja i moja klasa” (kl.VII, VIII)warsztat, 2 godziny mgr Katarzyna Poniatowska
mgr Marlena Kruzel
6.„Metody i techniki skutecznego uczenia się”warsztat, 2 godzinymgr Katarzyna Poniatowska
Uczniowie szkół ponadpodstawowych
1.„Jak radzić sobie z emocjami w trudnych sytuacjach?”pogadanka, 2 godzinymgr Aleksandra Felsmann
2.„Ja i moja klasa” (kl. I, II)warsztat, 2 godzinymgr Marlena Kruzel,
mgr Katarzyna Poniatowska
3.„Metody i techniki skutecznego uczenia się”warsztat, 2 godzinymgr Katarzyna Poniatowska

Oferta dla rodziców/opiekunów

L.p.TytułForma, czas trwaniaProwadzący
Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym
1.Gotowość szkolnawykład, dyskusja, 2 godzinymgr Monika Niewiarowska-Zych, mgr Lucyna Graczyk-Putz
2.Trudne zachowania dzieci przedszkolnych”prelekcja, 1 godzinamgr Monika Niewiarowska-Zych
Rodzice dzieci klas I-III
1.„Emocje dziecka”warsztaty, 2 godzinymgr Monika Niewiarowska-Zych
2.„Jak budować poczucie wartości u dziecka?warsztat, 2 godzinymgr Aleksandra Felsmann
Rodzice dzieci klas IV-VIII
1.„Jak komunikować się z nastolatkiem?prelekcja, 1 godzinamgr Katarzyna Poniatowska
2.Internet bez przesadyprelekcja, 1 godzinamgr Magdalena Frost
1.Depresja u dzieci i młodzieżyprelekcja, 1 godzinamgr Magdalena Frost

Oferta dla nauczycieli

L.p.TytułForma, czas trwaniaProwadzący
Nauczyciele dzieci w wieku przedszkolnym
1.Dziecko z autyzmem w przedszkoluRP szkoleniowa, 2 godzinymgr Monika Niewiarowska-Zych
Nauczyciele dzieci w wieku szkolnym
1.Dziecko z autyzmem w szkoleRP szkoleniowa, 2 godzinymgr Monika Niewiarowska-Zych
2.Motywowanie uczniów do naukiprelekcja, 2 godzinymgr Katarzyna Poniatowska
3.Dobrostan nauczyciela (o trudnościach, potrzebach i dbaniu o siebie)prelekcja, 2 godzinymgr Katarzyna Poniatowska
4.Realizacja w pracy nauczyciela zaleceń i wskazań do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnychprelekcja z elementami warsztatu, 2 godzinymgr Katarzyna Poniatowska
mgr Marlena Kruzel
Nauczyciele uczniów szkół ponadpodstawowych
1.„Młodzież w kryzysie w szkole- uczeń zagrożony samobójstwem (procedury postępowania)prelekcja, 1.5 godzinymgr Marlena Kruzel,
mgr Magdalena Frost
2.Dziecko z autyzmem w szkoleRP szkoleniowa, 2 godzinymgr Monika Niewiarowska-Zych
3.Dobrostan nauczyciela (o trudnościach, potrzebach i dbaniu o siebie)prelekcja, 2 godzinymgr Katarzyna Poniatowska
4.Realizacja w pracy nauczyciela zaleceń i wskazań do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnychprelekcja z elementami warsztatu, 2 godzinymgr Katarzyna Poniatowska
mgr Marlena Kruzel

Oferta dla grup

L.p.TytułForma, czas trwaniaProwadzący
Dzieci i młodzież
1.„Trening Pewności Siebie”5-6 spotkań po 2 godziny, uczniowie klas IV-VIII (grupy zbliżone wiekowo)mgr Marlena Kruzel,
mgr Dorota Jakubowska
2.Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym i terapeutycznym dla dzieci realizujących obowiązek szkolny w formie nauczania indywidualnego10 spotkań, 1,5 godziny, uczniowie klas IV-VIII (grupy zbliżone wiekowo)mgr Marlena Kruzel,
mgr Katarzyna Poniatowska
3.Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i doświadczających trudności w funkcjonowaniu w grupie (w tym dla dzieci ze spektrum autyzmu)1,5 godziny raz w tygodniu
kl. I-III Szkoły Podstawowe
mgr Beata Rogalska
mgr Aleksandra Felsmann
Nauczyciele
1.Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmuspotkania zgodnie z zapotrzebowaniem grupymgr Monika Niewiarowska-Zych
2.Sieć współpracy i samokształcenia dla logopedówspotkania zgodnie z zapotrzebowaniem grupymgr Anna Gotthard,
mgr Marzena Zaborowska-Kocioł
3.Sieć współpracy pedagogów Powiatu Chełmińskiegospotkania zgodnie z zapotrzebowaniem grupymgr Dorota Jakubowska
Dla rodziców
1.Szkoła dla rodziców „Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice?”warsztaty 12-16 godzin mgr Marlena Kruzel,
mgr Katarzyna Poniatowska

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie świadczy również usługi w zakresie dyżuru psychologa w szkole/placówce/przedszkolu.