Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

mgr Dorota Jakubowska – pedagog, specjalista w zakresie psychopedagogiki, resocjalizacji, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terapią pedagogiczną, terapeuta Instrumental Enrichment – IE. Ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy pedagogicznej dzieci i młodzieży. Nauczyciel dyplomowany.

Lekarz konsultant

Marian Machała

Psycholodzy

mgr Marlena Kruzel – psycholog, terapeuta Biofeedback EEG, Biofeedback GRS. Ukończyła m.in. szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin (II stopnie), terapii par małżeńskich, mediacji dla nieletnich, sposobów zapobiegania i niwelowania agresji w oparciu o poznawczo – behawioralne metody zmiany zachowań, liczne szkolenia dotyczące diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Monika Niewiarowska – Zych – psycholog, specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem, terapeuta Integracji sensorycznej. Ukończyła m.in. dwustopniowy kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach), 3-stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej osób z autyzmem, liczne szkolenia dotyczące diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Magdalena Frost – psycholog, doradca zawodowy, trener programu profilaktycznego Unplugged. Ukończyła m.in. Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej, kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, liczne szkolenia dotyczące diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Beata Rogalska – psycholog, oligofrenopedagog, psychotraumatolog. Ukończyła szkolenia dotyczące diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży. Nauczyciel mianowany.

mgr Aleksandra Kurkiewicz – psycholog, ukończyła szkolenia dotyczące diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży. Nauczyciel początkujący.

Pedagodzy

mgr Katarzyna Poniatowska – pedagog, doradca zawodowy, specjalista w zakresie oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki. Ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy pedagogicznej dzieci i młodzieży. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Sylwia Sośnicka– pedagog, doradca zawodowy, specjalista w zakresie psychopedagogiki, resocjalizacji, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Ukończyła szkolenia dotyczące diagnozy pedagogicznej dzieci i młodzieży. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Michał Lewandowski– pedagog, ukończył liczne szkolenia dotyczące diagnozy pedagogicznej dzieci i młodzieży. Nauczyciel początkujący.

Logopedzi

mgr Anna Gotthard – neurologopeda, specjalista w zakresie pedagogiki, socjoterapii, terapeuta Integracji Sensorycznej (SI). Ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy i terapii logopedycznej dzieci i młodzieży. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Marzena Zaborowska – Kocioł – logopeda, specjalista w zakresie surdologopedii, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terapią pedagogiczną. Nauczyciel dyplomowany.

Administracja i obsługa

Janina Badziąg – główny księgowy

mgr Sylwia Sztramkowska – samodzielny referent administracyjno – biurowy

Klaudia Kozińska – referent administracyjno – biurowy (urlop)

Paulina Szulc– wyż. zawodowe – referent administracyjno – biurowy