Pracownicy

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

mgr Dorota Jakubowska – pedagog, specjalista w zakresie psychopedagogiki, resocjalizacji, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terapią pedagogiczną, terapeuta Instrumental Enrichment – IE. Ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy pedagogicznej dzieci i młodzieży. Nauczyciel dyplomowany.

Lekarz konsultant

Marian Machała

Psycholodzy

mgr Marlena Kruzel – psycholog, terapeuta Biofeedback EEG, Biofeedback GRS. Ukończyła m.in. szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin (II stopnie), terapii par małżeńskich, mediacji dla nieletnich, sposobów zapobiegania i niwelowania agresji w oparciu o poznawczo – behawioralne metody zmiany zachowań, liczne szkolenia dotyczące diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Monika Niewiarowska – Zych – psycholog, specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem, terapeuta Integracji sensorycznej. Ukończyła m.in. kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, 3-stopniowe szkolenie dotyczące terapii
behawioralnej osób z autyzmem, liczne szkolenia dotyczące diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Magdalena Frost – psycholog, doradca zawodowy, koordynator ds.wdrażania standardów poradni psychologiczno- pedagogicznych, trener programu profilaktycznego Unplugged. Ukończyła m.in. Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej, kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, liczne szkolenia dotyczące diagnozy
psychologicznej dzieci i młodzieży. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Aleksandra Badowiec – Kurdyn – psycholog, trener biznesu. Ukończyła m.in.  Kurs Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu- I stopień, Kurs Terapii Systemowej-kurs podstawowy, liczne szkolenia dotyczące diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży. Nauczyciel mianowany.

Pedagodzy

mgr Lucyna Graczyk- Putz –pedagog w zakresie wychowania przedszkolnego z nauczaniem początkowym, oligofrenopedagog, terapeuta (terapia pedagogiczna). Ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy pedagogicznej dzieci i młodzieży. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Katarzyna Poniatowska – pedagog, specjalista w zakresie oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki. Ukończyła szkolenia dotyczące diagnozy pedagogicznej dzieci i młodzieży. Nauczyciel mianowany.

mgr Małgorzata Wojtasik – pedagog, specjalista w zakresie oligofrenopedagogiki. Ukończyła szkolenia dotyczące diagnozy pedagogicznej dzieci i młodzieży.

Logopedzi

mgr Anna Gotthard – neurologopeda, specjalista w zakresie pedagogiki, socjoterapii, terapeuta Integracji Sensorycznej (SI). Ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy i terapii logopedycznej dzieci i młodzieży. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Marzena Zaborowska – Kocioł – logopeda, specjalista w zakresie surdologopedii, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terapią pedagogiczną. Nauczyciel mianowany.

Administracja i obsługa

Janina Badziąg – główny księgowy

Sylwia Sztramkowska – samodzielny referent administracyjno – biurowy

Klaudia Kozińska– referent administracyjno – biurowy