Spotkanie Sieci Współpracy dla nauczycieli pracujących z dziećmi z diagnozą ze spektrum autyzmu

W dniu 08.10.2018 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie odbyło się pierwsze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Z zaproszenia skorzystało 28 nauczycieli, pedagogów i terapeutów z 12 placówek oświatowych Powiatu Chełmińskiego. Podczas spotkania dokonano analizy potrzeb w zakresie wsparcia, wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Kolejne spotkanie sieci odbędzie się 10.12.2018r. o godz. 16.00 w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chełmnie, ul. Dominikańska 35. Osoby, które nie były na pierwszym spotkaniu, a chciałyby dołączyć, proszone są o kontakt z koordynatorem sieci – Moniką Niewiarowską-Zych (tel. 566860052, m.niewiarowska@ppp-chelmno.pl).