Szkolenie pt. „Nauczyciel wspomagający”

Zapraszamy nauczycieli i pedagogów na szkolenie „Nauczyciel wspomagający”, które poprowadzi Pani Joanna Latosińska-Kulasek*. Szkolenie odbędzie się 23.11.2019r. w godz. 10.00-17.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie, ul. Dominikańska 35. Zapisy telefoniczne, tel. 56 6860052 lub mailowe: m.niewiarowska@ppp-chelmno.pl
Koszt udziału w szkoleniu: 140 zł.  Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 05.11.2019 na konto Stowarzyszenia „Przybij Piątkę”, ul Parkowa 5, 86-200 Chełmno, nr konta: 70 1600 1462 1874 1842 0000 0001  koniecznie z dopiskiem „Nauczyciel wspomagający”. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat. Pierwszeństwo udziału dla uczestników Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Nauczycieli Pracujących z Dziećmi i Młodzieżą z Autyzmem.
Program szkolenia:
rola i zadania nauczyciela wspomagającego w szkole (podstawa prawna); kim jestem dla innych nauczycieli, rodziców, dzieci w klasie oraz mojego ucznia wspomaganie uczniów; słowne, za pomocą gestu i/lub obrazka (różnica pomiędzy wspomaganiem a wyręczaniem) metody uczenia się osób ze spektrum sposoby stosowania wizualizacji u osób z ASD systemy motywacyjne współpraca pomiędzy nauczycielem wspomagającym a nauczycielami przedmiotowym budowanie strategii współpracy z uczniem ze spektrum autyzmu oraz całą klasą zachowania trudne u ucznia z autyzmem WOPFU oraz IPET współpraca z rodzicami ucznia materiały dydaktyczne w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.
*Joanna Latosińska-Kulasek – mgr oligofrenopedagogiki, nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz fizjoterapeuta. Od ponad 10 lat pracuje indywidualnie oraz grupowo z dziećmi ze spektrum autyzmu w wieku szkolnym oraz przedszkolnym, prowadząc m.in zajęcia z treningu umiejętności społecznych. Największe doświadczenie zdobyła pracując w Fundacji SYNAPSIS, ale także w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej. Współtworzyła ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych w Tibilisi. Prowadzi konferencje, szkolenia i warsztaty. Organizuje spotkania dla rodziców oraz rodzeństwa dzieci ze spektrum autyzmu. Pracuje w szkole podstawowej w Warszawie. Prowadzi fanpage „Nauczyciel wspomagający”. Jest autorką materiałów wydawnictwa PWN dla uczniów w spektrum autyzmu oraz artykułów dla czasopism Głos Pedagogiczny, Sygnał, E-biuletyn PWN.